Line Palle Andersen

Kunsthistoriker og digitaliseringsekspert

Foredrag

Digital trivsel

Et foredrag til ledelse, pædagogiske konsulenter og undervisere, der identificerer de største forhindringer for trivsel i online undervisning, og hvordan disse bedst kan imødekommes.

Hvordan tilrettelægger vi undervisningen, så de studerende oplever mening og sammenhæng og i særdeleshed et tilhørsforhold til deres uddannelsessted?

Foredraget afsluttes med en perspektivering omkring tendenser inden for digitalisering, og hvilke kompetencer studerende bør tilegne sig for at imødekomme disse.

Foredraget kan holdes både på dansk og engelsk. Deltagerne får en pdf af de anvendte slides.

Regioner
Hovedstaden