Foredrag

Billedforedrag: Guldaldermalernes altertavler

Efter en kunstnerisk stillestående periode præget af ortodoksi og rationalisme følger i første del af 1800tallet en overdådig fornyelse af dansk kirkekunst. Altertavlernes motivkreds udvides kendeligt med mange scener af Jesu liv fra krybberum til gravrum, men mindst med lidelsens billeder.

Professorerne C.W. Eckersberg og J.L Lund er toneangivende med hver deres succesfulde elevgruppe, men med forskellig holdning til 'den fromme stil'. De har uens prioritering af at ’male efter naturen’ hhv. vise det overjordiske. De fleste danske malere søger inspiration i Rom, hvor Thorvaldsen i forvejen brillerer. Nogle kunstnere bevæger sig selv personligt i katolsk retning, andre formår at balancere med evangelisk teologi. Mange værker fra guldalderen pryder endnu vore kirker, - men vi skal også drøfte, hvorfor mange sogne har skiftet dem ud!

Regioner
Hele landet