Niels Villefrance Andersen

Lærer, lærebogsforfatter, hobby-maler og foredragsholder.

Jeg har interesse i formidling. Og jeg kan lide en god historie.

Jeg blev tidligt interesseret i Grønland, da min farfar læste højt af Knud Rasmussens bøger. Min interesse for St. St. Blicher startede i 2. real (9. klasse), hvor vi gennemgik "En Landsbydegns Dagbog".

Jeg hører tit, at jeg er en god fortæller. Jeg taler et godt dansk, som alle kan forstå.

Min farfar havde været på Ryslinge Højskole; han talte meget om opholdet - så jeg kunne næsten ikke vente med at prøve højskolelivet. Det blev Ungdomshøjskolen ved Ribe (Vester Vedsted) 1967/68. En lærer på højskolen sagde, at HF var lige noget for mig.

Jeg blev lærer på Østsjælland. Fik rejsefeber - og var på lange togrejser rundt i Europa (Inter-Rail for voksne).
En sommer pakkede jeg rygsækken. Smuttede til Irland og blaffede rundt på øen. Igen og igen løb jeg ind i amerikanere, og jeg blev inviteret til Iowa og Minnesota.

Senere blev det til ugekurser på Folkehøjskoler, hvor jeg lærte at male - og min interesse for historie blev styrket.

Som sagt er jeg interesseret i formidling - og jeg er en god fortæller!

Jeg sluttede mit arbejdsliv i Østgrønland, da jeg var 60 år.

"Arbejde Adlers Hus, Thorsgade, Nørrebro, har haft besøg af Niels i forbindelse med to foredrag: Et år i Østgrønland og St. St. Blicher. Niels er en super god fortæller. Han er medlevende og medrivende og meget engageret i sine fortællinger! Niels har en god situationsfornemmelse og formår at inddrage lytterne. Niels har stor viden om emnerne og formidler denne viden i et sprog, så han får alle med!"
(Tina Grevsen, København, november 2016)