Michael Pedersen

Højskolelærer og informationsmedarbejder

Jeg er uddannet Cand.Theol fra Århus Universitet og afsluttede studiet i 1998. Siden har jeg taget en diplomuddannelse på Danmarks Journalist Højskole. Siden 2004 arbejder jeg som højskolelærer og informationsmedarbejder på Egmont Højskolen.

Jeg har gennem hele mit voksne liv været engageret i kirkeligt arbejde. I perioden 1998 - 2002 var jeg ansat på Ikon, som er en kirkelig organisation der arbejder med forholdet mellem kristendom og den nyreligiøse virkelighed.

Jeg har desuden siddet i menighedsråd de sidste 26 år. Jeg er født spastiker, hvilket betyder, at jeg har brug for hjælp til alt praktisk. Desuden har jeg et talehandicap, men jeg medbringer altid hjælper, som også fungerer som min tolk.

Jeg har i mange år været engageret i handicappolitisk arbejde og har der igennem arbejdet politisk, psykologisk og samfundsmæssigt med etiske spørgsmål som fosterdiagnostik, aktiv dødshjælp og etikken for dem der skal give og modtage hjælp. Det er også emner, som jeg underviser i på Egmont Højskolen.