Birgitte Thyssen

Fhv. sognepræst, kunsthistoriker. Tidligere lektor ved Folkekirkens Pædagogiske Institut, Løgumkloster, bl.a. med fokus på relationen kunst og teologi. Sidste embede som sognepræst var i Mørkkhøj Kirke i årene 2000-2013, . Efter pensionering som præst tog jeg kandidateksamen i kunsthistorie, Københavns Universitet (efterår 2015). Rejseleder i Israel, Rom, Færøerne. Birgitte Thyssen holder foredrag i hele landet.