Birgitte Thyssen

Fhv. sognepræst. Tidligere lektor ved Folkekirkens Pædagogiske Institut, Løgumkloster. Efter pensionering som præst kandidateksamen i kunsthistorie, Københavns Universitet (efterår 2015). Rejseleder i Israel, Rom, Færøerne. Birgitte Thyssen holder foredrag i hele landet.