Foredrag

Kunsten i reformationen

- reformationen i billedkunsten.

Reformationens opbrud betød også opbrud i billedeforståelsen. I modsætning til de andre reformatorer så Martin Luther ingen grund til at indføre et billedforbud. Hans forståelse var, at et billede “kun” var et billede, en genstand på linie med andre, uden de overjordiske kræfter, som de katolske billeder var blevet tillagt. Hermed var de første skridt taget mod et moderne kunstbegreb. Luther var interesseret i billeder som pædagogisk hjælpemiddel, som kunne illustrere og understøtte Ordet. Hans billedestrategi satte sig spor ikke mindst I Lucas Cranach den Ældre og hans værksteds religiøse værker, som blev virksomme i udbredelsen af det reformatoriske budskab. Foredraget vil vise udvalgte værker af Cranach og andre kunstnere i samtiden, herunder også de polemiske flyveblade, vendt mod den katolske kirke. (60-90 min.; nødv. hjælpemidler: projekter til PC; 4000 kr. excl. transport). 

Regioner