Foredrag

Så kys det nu - En betragtning af Satan-skikkelsen i digtningen efter Milton

I 1667 udgiver den engelske forfatter John Milton sit hovedværk Paradise Lost. Dette værk markere endegyldigt et skifte i Satan-skikkelsen karakteristik i litteraturen. Foredraget vil udforske Satan-skikkelsens udvikling fra Milton op til Goethe. Fra Goethe bevæger foredraget sig videre til Dostojevskij og Mikhail Bulgakov, for til sidst at slutte hos Thomas Mann. I foredragets forløb vil Satan-skikkelsens karakteristika blive udfoldet. Sluttelig vil det afsøge hvad Satan-skikkelsen fortæller os, ikke kun om Gud, men den menneskelige tilstand som sådan i et forsøg på at finde ud af hvad Satan-skikkelsen kan bruges til, hvis den da kan bruges til noget.

Regioner
Hele landet