Tove Videbæk

Tidl. MF, Tidl. Direktør, Tidl. Landsformand f. Hospice Forum Danmark

Foredrag

Livet før døden - 20 år med hospice i Danmark

Hospicer i Danmark.

Livet før døden - 20 år med hospice i Danmark. I 2015 blev det 19. hospice indviet i Danmark. Men - 23 år tidligere mødtes det første hospice med undren og skepsis. I dag har de såkaldte palliative (=lindrende) tilbud fået et helt afsnit i finansloven. Hvert hospice har sin egen historie, men alle steder har etableringen krævet en stor indsats af frivillige og støttegrupper, som i flere tilfælde kæmpede i årevis for at få et lokalt hospice. Mange af de involverede læger, hospiceledere, sundhedspersonale, frivilligkoordinatorer, forskere, præster, kunstnere, politikere samt tidligere sundhedsminister Bertel Haarder og Hospice Forum Danmarks protektor, Kgl. skuespiller Ghita Nørby har tilsammen i bogen "Livet før døden - 20 år med hospice i Danmark" skrevet historien om de første 20 år med hospice i Danmark. I bogen er der smukke fotos af de 17 første hospicer og beskrivelser af dem alle. I foredraget vil Tove Videbæk, som har haft det endelige ansvar for denne bog, dels komme ind på historien, men også på, hvad det er, der gør hospicer så specielle og så værdsatte for både uhelbredeligt syge og deres pårørende. Ligeledes vil Tove Videbæk fortælle om 5 års kamp i Folketinget for at få hospicer på finansloven. 

Regioner
Hele landet