Otto Rühl

Lektor, cand.mag.

Foredrag

Lå grænsen fast ? Striden om Sydslesvig for 75 år siden

Vedde første lokalvalg i den britiske besættelseszone i 1946 var der - hvis man trak stemmerne af de mange tyske flygtninge, der var kommet til Sydslesvig i 1945, fra - faktisk dansk flertal i Flensborg og flere andre områder, i det, der i 1920 havde været 2.zone, der med stort flertal havde stemt tysk. Men befrielsesregeringen havde straks i maj 1945 slået fast: Grænsen ligger fast! Nu startede en folkelige bevægelse, der krævede, at resten af Slesvig nu også skulle forenes med Danmark - og Knud Kristensens Venstreregering (1945-47) var ikke utilbøjelig til at lytte til kravet. Hvad er historien bag denne sidste strid om den dansk-tyske-grænse, hvis 101-års-dag vi ellers lige fejrede med et års forsinkelse i 2021.

Regioner
Hele landet