PEDER KJÆRSGAARD ROULUND

Foredragsholder og sognepræst

Foredrag

Kirkerne i Norge og Danmark under besættelsen

På grund af de forskellige valg, som den danske og den norske regering traf, 9. april 1940, kom den tyske besættelse af de to broderlande til at forløbe meget forskellig. Dette fik også en betydning for de handlinger, som norske og danske kirkefolk foretog under besættelsen og for deres diskussioner. (Ledsages af et powerpointshow)
(60 min.; 3000 kr. og 2 kr. for hver kørte km frem og tilbage mellem min bopæl og foredragsadressen)

Regioner
Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark