Peder Thyssen

Gadepræst

Foredrag

Kirken bag tremmer.

Foredraget handler om mit besøgsarbejde i Odense Arrest.
Livet i en varetægtsarrest adskilder sig markant fra det frie liv uden for murene. Fangerne bestemmer ikke over deres eget liv. De sidder i uvished om, hvad dom de får, og hvordan livet i det hele taget skal fortsætte.
Her er det præsten kommer, som den eneste, man kan fortælle alt til, uden at det har konsekvenser. Præsten har her en helt unik rolle, som er med til at give kirke og kristendom skikkelse.

Regioner
Hele landet