Morten Skovsted

Sognepræst og historiker

Foredrag

Hekseforfølgserne - før og nu

De fleste kender til fortidens hekseforfølgelser, hvor tusindvis af (især) kvinder blev brændt på bålet, fordi de angiveligt var i ledtog med Satan selv. Mange har også den forestilling, at det hele foregik i den mørke middelalder, og at det var de kvindeforskrækkede præster og den undertrykkende kirke, der - imod folkets vilje - smed uskyldige kvinder på bålet.

Men virkeligheden er mere nuanceret. Hekseforfølgelserne begyndte, da middelalderen sluttede, og de kulminerede i Danmark, da Christian IV byggede smukke, lyse renæssanceslotte, og ophørte først for 300 år siden. Den sidste officielle heksebrænding fandt sted i 1693, men de folkelige lynchninger fortsatte frem til 1722. Forestillingen om kampen mellem det gode og det onde gennemsyrede i hele perioden samfundet fra bund til top, og trolddomsforestillingerne levede således også blandt almuen, hvor man gerne brugte kloge koner og hemmelige formler for at sikre høst, helbred og ølbrygning. Og for at ramme sine fjender med forbandelser, sygdom og død.

I foredraget vil Morten Skovsted gennemgå de historiske rødder og forudsætningerne for hekseforfølgelserne, der brød frem i løbet af 1500-tallet. Han vil fortælle om hekseforfølgelserne i Europa, men særligt i Danmark, og lægge vægt på (eventuelt lokale) heksesager efter ønske.

Foredraget vil også trække linjer op til vores egen tid og stille spørgsmålet: Er det kun fortid med hekseforfølgelser, eller kender vi også i dag til at udskamme ’de andre’ og placere skylden for det onde hos ’de fremmede’? Og kan man i forlængelse heraf hævde, at hekseforfølgelser ikke kun er den rene ondskab men også har en vigtig social funktion, såvel i fortiden som i nutiden?

Foredraget er båret af ordet og den levende fortælling, men der vil også blive inddraget billeder.
Foredraget kan skæres til efter lokale forhold og ønsker, ligesom det kan passes ind i temaer eller overordnede forløb, f.eks. en foredragsrække.

Regioner
Hele landet