Foredrag

H. C. Ørsted - elektromagnetisme, tro og videnskab

H. C. Ørsted er en af Danmarks største videnskabsmænd og verdenskendt for sin opdagelse af elektromagnetismen, som vi i 2020 fejrede 200-året for.

Ørsted var samtidig en forsker, der forenede en dyb religiøsitet med sin videnskab, og hans opdagelse passede smukt i hans  syn på verden. For Ørsted var hele tilværelsen var en åbenbaring af guddommelig fornuft, og et af beviserne var netop den sammenhæng, han fandt mellem elektricitet og magnetisme. Derfor var det ifølge Ørsted også gennem studiet af naturen, at man kunne få indsigt i Guds tanker.

Ørsteds overvejelser faldt ikke i god jord hos Grundtvig, som han havde en lang strid med om forholdet mellem tro og viden. Grundtvig mente ikke, at vi kunne finde Gud i naturen, men i det levende ord. For Grundtvig var sammenblandingen af menneskers fornuft og guddommelig åbenbaring en vederstyggelighed, mens Ørsted mente, at videnskabsdyrkelse og gudstjeneste gik hånd i hånd. Fornuften er guds gave til menneskeheden, og naturforskning førte erkendelsen frem til menneskets yderste grænse, hvorfra man kan skimte guddommen.

Ørsteds tanker om en sammenhæng mellem de forskellige naturfænomener, har været en ledetråd i fysikken. Newtons tyngdelov forenede himmelske og jordiske fænomener, Ørsted, Faraday og Maxwell forenede elektriske og magnetiske kræfter, og i moderne tid har vi forenet de elektromagnetiske kræfter med de såkaldte svage kernekræfter.

I foredraget belyses Ørsteds opdagelse, hans filosofiske og religiøse overvejelser, og hvordan hans tanker om naturens enhed har påvirket fysikkens udvikling.
 

Regioner
Hele landet