Helge Teglgård

Højskolelærer, musiker og talepædagog

Foredrag

Grundtvig – i lyset af sangene

Grundtvig står som en af de mest markante skikkelser i dansk kulturhistorie. Ophavsmand til tanker om folkehøjskolen og den moderne velfærdsstat, til en næsten uendelig række af historiske og filosofiske skrifter, medvirkende ved indførelse af det repræsentative demokrati og udbredelse af læsekundskaber i 1800-tallets Danmark. Samtidig er Grundtvig en mærkværdig og besværlig person i sin samtid, indblandet i teologiske og politiske konflikter. Men der, hvor vi synes vi kender Grundtvig bedst, er i hans sange og salmer, som leverer ord og stemning til både kirkelige og folkelige forsamlinger af enhver art. Det er netop med sangene som sigtepunkt, at vi vil belyse Grundtvigs livs- og menneskesyn – og selvfølgelig ved at synge sangene!

Emner: Liv og sjæl

Regioner
Nordjylland, Midtjylland