Preben Astrup

Filosof, forfatter og konsulent

Foredrag

Frivillighed

Som de fleste nok ved, så er den frivillige verden stor. Så stor, at det er svært, helt at vide hvor den starter og hvor den slutter; hvad og hvem man med rimelighed kan tælle med, når man forsøger at skrive den frivillige verden i mandtal. Men selvom jeg forsøger at sætte lidt tal på frivilligheden, så handler mit foredrag først og fremmet om hvordan frivilligt arbejde bliver meningsfuld for den enkle og værdifuld for os alle. Og uden at afsløre for meget, forfægter jeg bl.a. den påstand, at når visse samfund har et mere blomstrende foreningsliv end andre, er det ikke, fordi de er rigere. Det er den anden vej rundt. Samfund er først og fremmest rigere, fordi de har tradition for mange og stærke frivillige fællesskaber. Ligeledes tror jeg, at frivilligheden lever af pligt og dør af lyst; og at en af frivillighedens væsentligste samfundsmæssige forudsætning er ’lydhøre’ bureaukrater. Til sidst men ikke mindst hævder jeg, at de frivillige fællesskaber har det med at bringe os sammen med folk vi ellers ikke kommer sammen med, og på den måde sikrer vi, at vores fælles ideer om det rette at gøre, bliver stadig mere sammenfaldende.