Foredrag

Forstå og anerkend mennesket med demens

I Danmark er der ca. 90.000 mennesker med demenssygdom. Det skønnes, at for hvert menneske med demens er yderligere fire, ikke sundhedsfaglige, personer involveret i det demensramte menneskes hverdag. I fremtiden  -  som allerede er i morgen    er det nødvendigt, at vi alle kan agere demensvenlige medborgere. Skal dette blive til mere end et smukt ønske, er basal viden om demenssygdom og ’identitetsstøttende redskaber’ nødvendige i vores medborgerbagage.

Foredraget tager udgangspunkt i forskningsmæssig viden på demensområdet. Med afsæt i de mentale tab ved demenssygdom argumenteres der for en anerkendelsesfilosofisk såvel som nærhedsetisk værdiramme for konkret støtte, kommunikation og samvær med mennesket med demens                                     Det overordnede værdimæssige perspektiv muliggør hermed en dybere refleksion hos deltagerne.                                                                        

Regioner
Hele landet