Foredrag

Er historiens dom altid retfærdig? en tysklandsarbejders historie

Tysklandsarbejderen - Frederiks valg.

 Frederik var en af de mere end 100.000 danskere, der arbejdede i Tyskland under anden verdenskrig. Han voksede op på Als i en tysksindet familie, og selvom han flytter fra hjemstavnen, er det ikke så let at flytte fra sin baggrund, sine Hitlerbegejstrede søskende og sin loyalitet mod det, han kommer fra. Da 2. verdenskrig bryder ud, er han som så mange andre arbejdsløs, og det er et oplagt valg at tage imod det arbejde, han får tilbudt i Kiel. Men det valg fører flere med sig - valg, der får store konsekvenser. I foredraget, der tager udgangspunkt i min roman "Tysklandsarbejderen - Frederiks valg" (2019) vil jeg bl.a. fortælle om, hvad der inspirerede mig til romanen, om hvordan fakta og fiktion flettes ind i hinanden – både i den lille (Frederiks) historie og i den store ( situationen for mange mennesker i årene op til, under og efter anden verdenskrig). Kom og hør om et stykke overset danmarkshistorie, og om Frederiks valg. Frederiks situation og liv stiller nogle spørgsmål, som på en eller anden måde er evigtgyldige: Har vi en fri vilje eller er vi bundet af vores opvækst og de normer vi har fået med os? Hvordan kan det være, at historiens dom skifter? Er der en historisk sandhed? Dette og meget mere vil jeg komme ind på i mit foredrag, og naturligvis bliver der efterfølgende mulighed for spørgsmål og debat. 

Regioner
Hele landet