Ellen Miriam Pedersen

Forfatter, magister

Foredrag

Det Jødisk annoterede Ny Testamente

Hvem var farisæerne, og hvor blev de af? Hvorfor har man kun fundet et enkelt byskilt med personnavnet Pilatus? Hvor kristen er Johannes' Åbenbaring?

Kristendommen og den græske filosofi der blev bærende for Romerriget deler et fællestræk, idet begge tager udgangspunkt i en retssag med dødelig udgang. Kan vi lære noget af det?

En rabbiner er en livslang Spørgejørgen, ellers får han med sin bestyrelse at bestille. Efter 2011 har 80 amerikansk-jødiske akademikere lånt depechen, og uden pligt til at prædike gennemgår de ovenstående og mange andre historiske spørgsmål. Men hvorfor et evangelium med jødiske kommentarer? Egentlig er spørgsmålet ’hvorfor først nu?’

Ud fra en meget anvendt amerikansk oversættelse, New Revised Standard Version, belyser de 80 emner som samtidens messianske bevægelser, Moselovens status under romersk besættelse, og de spor af jødiske teksttyper, som fx findes i prologen til Johannesevangeliet.

Det enkelte foredrags emne bliver nærmere indkredset i samarbejde med bestillerne.

Som en bonus tilbydes oplæsning fra digtsamlingen Davids bedste (2016), et eksempel på aktiv, nutidig jødedom.

Illustrationen er fra Den lige Gade i Damaskus (ApG 9:11).

Regioner
Hele landet