Thue Kjærhus

Højskoleforstander

Foredrag

Dannelse - Goethe, Schiller og Grundtvig.

Et foredrag der sætter Goethe, Schiller og Grundtvig i spil. Begrebet dannelse er i uddannelses- og kulturelle sammenhænge helt op til sidste tredjedel af 1900-tallet især forbundet med tysk nyhumanisme, dvs. Bildung. I Danmark opstod der parallelt med nyhumanismens entre en folkelig dannelsestradition, som blev omfattende kulturelt, kirkeligt og uddannelsesmæssigt. En dannelsestradition med afsæt i Grundtvig.

Regioner
Hele landet