Foredrag

BalanceBevidsthed

Hvordan ser du verden? Farlig og uoverskuelig, eller rolig og forudsigelig? Og hvad skal der til for at rykke dig ud af komforten? Hvor meget skal ske før overfladen af oplevet kontrol forsvinder under fødderne på dig? Et trafikuheld? Et udbrud af Corona virus? To tårne, der væltes af 19 terrorister med hobbyknive? Hvad skal der til?

To tårne skulle der til for mig - den 11. september 2001. At være øjenvidne til en terrorhandling af det omfang sendte mig ud i en meningskrise, hvor det først for alvor gik op for mig, hvor små vi mennesker er som individer og hvor lidt vi har at sige overfor tilfældet, omstændighederne, skæbnen, eller hvad vi ellers kan finde på at kalde det.

Hvad har vi at styre med? Og hvad skal vi styre? Som individer? Som flok? Der var en gang, det var naturen vi som menneskehed skulle styre. Farlige dyr, præriebrande, tørke eller oversvømmelser, jordskælv og vulkaner alt sammen risici der helt konkret kunne slå os ihjel. Men vi mægter det (meste) nu, vi styrer naturen ved vores evne til at slutte os sammen i stadig større grupper, systemer og samfund. Vi  har underlagt os mange af naturens farer, fra sulten til sygdommene, og vi er gået fra skovlen til måneraketten og al tings sammenkobling. Vi er gået så langt, at det nu er os selv, vi mest skal være bange for!

Kan vi leve op til det ansvar, vi har påtaget os? Vi er nu jordens herskere, og vi skal finde måder at overleve generation efter generation på et rumskib af en planet Jorden med begrænsede ressourcer, som vi lige nu bruger løs af i en rate, der efterlader en fattigere jord til de næste generationer.

Er vi bare ligeglade med det, ellerbliver som menneskehed i stand til at styre dette? Og hvad gør vi som enkelt individer enkelte personer, med vores begrænsede indflydelse på alle de systemer som vi har opbygget ?

Vi forsøger at holde balancerne mellem alle de krav, alle de fristelser og alle de restriktioner, der omgiver os fra dag til dag vi forsøger at holde balancerne i det små og i det store.

Kan vi det? Kan vi holde balancerne? Kan vi blive bedre til det? Indser vi overhovedet, at det er det, der foregår? Det handler dette foredrag om: Balance bevidsthed, bevidsthed om balancerne i den uendelige kompleksitet vi har skabt - dine og mine og vores.

Foredraget tilbyder ikke nogen faste konklusioner, men måske en ny måde at se ens egen hverdag og situation, og stiller spørgsmålene: Hvem holder dine balancer? Hvem holder vores balancer?

Regioner
Hele landet