Anette Kjær

Foredragsholder, underviser, sanger og organist

Foredrag

Alsangen under Besættelsen med udblik til i dag. Fællessang i krisetider

Med afsæt i alsangen under Besættelsen havde man i 2020 planlagt store fællesangsarrangementer i anledningen af 75 året for Befrielsen. Alle de stort anlagte arrangementer måtte siden aflyses på stribe p.g.a. Coronakrisen.

Men pludselig opstod der i det aflyste, nedlukkede forår 2020 en spontan sangbølge, der bredte sig, og fik folk til at synge i et omfang, ingen havde drømt om. På egen krop gennemlevede danskerne i foråret 2020 den fortælling, som skullet have været forsøgt genoplivet gennem de mange alsangsarrangementer landet over.

Fællessangens opblomstring i foråret 2020 var som et ekko af alt det, der skete med fællessangen under Besættelsen, hvor sangen og musikken også med ét fik en ny betydning og gav mod og sammenhold i en uvis tid, mens krigen kastede sine lange skygger, og alt det usigelige måtte siges mellem linjerne.

 Gennem fællessange, fortællinger og med afsæt i avisartikler fra Besættelsen, autentiske beretninger og øjenvidneskildringer fortælles om den sangbølge, der gik hen over landet i sommeren 1940 og om den blandede modtagelse fænomenet fik i samtidens intellektuelle kredse.

Tråden trækkes op til i dag og den aktuelle fællessangsbølge, der opstod i kølvandet på Coronakrisen i foråret 2020, med udblik til den helt særegne måde vi igennem generationer har sunget fællessang på i Danmark. 

 

Regioner
Hele landet