Sara Høyrup

foredrag & studieture til Spanien

Sara Høyrup arrangerer studieture til Spanien for gymnasier, kommuner og foreninger. Hun kommer også gerne ud til jer og fortæller om Catalonien-krisen og det virkelige Spanien under overskriften Diktatoren er død! Hun var spanienskorrespondent for Magasinet Europa 2017–21.

Sara Høyrup holder også foredrag om vores alle sammens Europa. Hun er tilkaldetolk i Europaparlamentet og forklarer EU, så det er til at forstå. Hun taler på egne vegne med en baggrund som politisk journalist med indgående kendskab til institutionerne.

Sara Høyrup er optaget af forholdet mellem stat og individ. Hun holder foredrag om godhedens banalitet i børneindustrien. Hun tager tanken om staten som omsorgsgiver ved vingebenet, hun fortæller om den manglende retssikkerhed og sandsynliggør, hvor let det er for plageånder at instrumentalisere socialforvaltningens alarmsystemer.