René Ottesen

Generalsekretær, præst, historiefortæller

René Brocelius Ottesen

Generalsekretær, præst, historiefortæller

Mennesket er en fortælling! Det er vores historie, der har gjort os til dem, vi er. Uden bevidstheden om og respekten for den personlige historie ville vi blot være grå eksistenser. René har gennem årene arbejdet med den personlige fortælling. Eksempelvis har han som præst brugt livsfortællingen som et omdrejningspunkt i sjælesorg og vejledning til de mennesker, han har talt med.

- Det er vigtigt for mig at se mennesket som et ”homo narrans” - et historiefortællende væsen. Alle mennesker udtrykker en historie, som er ekstrem værdifuld. Det er den rigdom, som skaber stolthed og selvrespekt hos den enkelte, siger René Ottesen

Det er, når historien bliver fortalt, at vi giver ud af os selv. René Ottesen arbejder i dag som generalsekretær for Open Doors, som rækker ud til verdens 340 millioner forfulgte kristne. Her er historierne igen forskellige, men rige og perspektivfulde.

- Fortællingerne fra den forfulgte kirke er meget dramatiske og fyldt med lidelse. Men jeg har også erfaret at den forfulgte kristne har en trosfortælling om håb og kærlighed. Den fortælling ligger tæt på Bibelens kardinalhistorie, som har været med til at forme vores kultur og medmenneskelige forståelse i Danmark. Derfor skal vi lytte til vore forfulgte trosfæller, understreger René Ottesen

René Ottesen har en baggrund som frikirkepræst og retoriker; han har været direktør for Københavns Kristne TV (KKR/TV) og projektansvarlig for etablering af kirkeligt mediearbejde i den tredje verden. Desuden har René arbejdet som efterskoleforstander og kommunikationschef for den kristelige fagbevægelse KRIFA

Kristenforfølgelse – en altid tilstedeværende del af kirkens historie

Forfølgelse har siden den tidligste kirkehistorie været et vilkår for kristne. Dette foredrag vil være en gennemgang af de kristnes lidelsesfortælling, samt hvilken indflydelse denne historie har haft på kirkens liv op gennem historien. Den aktuelle situation for verdens forfulgte vil også blive præsenteret og blive brugt til at sætte perspektiv på kirkelivet i Danmark.

Smerte, forfølgelse og bønnens nødvendighed

Livet er et skift mellem glæde og smerte, medgang og modgang. De forfulgte kristnes historie er, at det er muligt at finde vej til kærligheden i smertens og lidelsens rum. Det er her, vi kommer i nærkontakt med os selv og lærer troens bæreevne at kende. I den rejse vil bønnen få en ny betydning. Foredraget vil inddrage fortællinger fra den koptiske og kinesiske kirke, og der vil være mulighed for fælles refleksion over smertens mysterium og bønnens dybde.

Tros- og religionsfrihed og demokratiets ansvar

I de seneste år har vi i Danmark haft et voksende fokus på tros- og religionsfrihed, og vi har fra dansk side italesat emnet politisk. Og det har vi en udtalt pligt til. Ligegyldighed og passivitet er ondskabens allierede. Derfor har vi fra den frie og demokratiske verden pligt til at kæmpe sammen med de minoriteter, som bliver frataget deres frihed og som udsættes for forfølgelse.

Elie Wiesel beskriver sit minde om de amerikanske soldater, der befriede ham fra kz-lejren Buchenwald, mens han stadig var dreng. Han husker deres raseri over det, de så; han husker deres medfølelse og medlidenhed, og selvom han dengang ikke forstod deres sprog, så fortalte deres øjne ham, hvad han havde behov for at vide – at også de ville huske og vidne om det.

Wiesels historie udfordrer vores ligegyldighed, og den aktuelle situation for verdens forfulgte kristne kalder på vores indsats. Foredraget påpeger den effekt, som selv små indsatser har. Det er en fortælling om, at vi alle kan være med. Således vil foredragets budskab minde os om, hvor vi som danskere kommer fra – et minde, som vil sikre vores egen demokratiske bevidsthed for fremtiden.

Foredragets varighed: 45 minutter

Kontakt denmark@od.org

Honorar: Efter aftale

Transportgodtgørelse: Efter statens takst

Region: Hele Danmark