Regner Birkelund

Professor emeritus

Regner Birkelund er cand.cur., ph.d. og dr.phil. Han har i mange år været ansat som lektor ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og som professor i patientcentreret kræftbehandling ved Syddansk Universitet og Vejle Sygehus. Med sin baggrund i såvel sundfhedsvidenskab som filosofi og idehistorie har han skrevet en lang række artikler og bøger med sundhed, eksistens, etik og æstetik som omdrejningspunkter. Med afsæt i bøgerne "Eksistens og livsfilosofi" og "Ved livets afslutning" har Birkelund en omfattende foredragsvirksomhed bag sig - fra både folkelige og faglige sammenhænge. De væsentligste inspirationskilder for ham er K.E. Løgstrup, S. Kierkegaard og N.F.S. Grundtvig. Bøgerne "Livsoplysning" og "Frihed til fælles bedste" handler om Grundtvigs liv og tænkning. I dem begge inddrages Løgstrup og Kierkegaard i fortolkningen af Grundtvigs tankeunivers.