Mikael Arendt Laursen

Generalsekretær

Jeg er født i Lemvig og opvokset i Sydslesvig men har i størstedelen af mit voksne liv boet i og omkring Fredericia, hvor jeg også i dag har min base.

Professionelt har jeg været vidt omkring både i det private erhvervsliv og som selvstændig, men jeg har primært beskæftiget mig med kirkeligt organisationsarbejde og værdibaseret bestyrelsesarbejde. I dag er jeg generalsekretær i den fælleskirkelige og partipolitisk uafhængige mediebrugerorganisation KLF, Kirke & Medier som siden Statsradiofoniens oprettelse har arbejdet aktivt for at fremme kirkens og kristendommens plads i de offentligt ejede, elektroniske medier. Jeg varetager desuden en række bestyrelsesposter nationalt og internationalt.

Mit kirkelige ståsted er primært i Folkekirken, men jeg har et bredt udsyn i hele det kirkelige landskab i Danmark.