Mette Kathrine Jensen Stærk

Harmonikaspillende rigsspillemand, komponist og fortæller

Mette Kathrine er en erfaren folkemusiker, folkemindesamler og fortæller. Hun er uddannet fra Det fynske musikkonservatoriums folkemusiklinje med harmonika som hovedinstrument. Både musikken og fortællingen har været med siden barndommen. Mette Kathrine blev i 2017 udnævnt rigsspillemand, hun er indehaver af 2 Danish Music Awards og en nominering til en YAMaward (verdens bedste børnekoncert) Specialet er jyske folkemusikdialekter. 
Det lokale i det globale. 
Mette Kathrine har turneret verden tynd med sine 2 bands: Zenobia og Jensen & Bugge
Mette Kathrines har holdt foredrag på Litteraturfestival, højskoler, sogneaftener, Brugsens generalforsamling, oplysningsforbund, museer, biblioteker og mange andre steder. Foredragene er altid ledsaget af musik, det er nærværende, humoristisk og forhåbentlig får lytteren også en fornemmelse for at den danske folkekultur er så normal, så de fleste slet ikke ved, den er ganske særlig.