Maren Bock Grønlykke

cand.mag. lektor emerita

Jeg er født i Flensborg i 1949 og er vokset op i det danske mindretal. Fra barnsben er jeg vokset op med fortællinger, danmarkshistorie, sang og engagement i de danske foreninger og institutioner. Jeg har boet i Danmark siden 1968 og er cand.mag. i kristendomskundskab, kunsthistorie og tysk fra Århus Universitet og SDU Odense Universitet.
Som pensioneret gymnasielektor holder jeg nu folkelige foredrag inspireret af min interesse for kunst, sang og historie: