Jette Thomsen

Jeg er født på landet, som den yngste af fem, gik på kommuneskole og derefter Aalestrup Realskole. Jeg var fast besluttet på at blive danselærerinde, men blev i stedet gift med Poul Thomsen, som ejede Aars Hotel. Det blev til 22 slidsomme år, men det var spændende, og samtidig blev jeg valgt til formand af Jysk Kroferie, som senere blev slået sammen med Fyntour og Sjællandske Stjernekroer.
Det var en spændende og arbejdsom tid, og jeg blev da også foreslået til kommunalbestyrelsen og Folketinget. Her var jeg en 7-8 år, og drog så hjem igen og blev borgmester i Farsø. Det var jeg i 8 år, og i den tid byggede jeg så Ertebøllehus. Det er i dag museum for Ertebøllekulturen Ertebøllekulturen.
Det gik ud over ægteskabet, og jeg flyttede så senere sammen med Knud Østergaard, som jeg havde mødt i Folketinget. Vi boede i Ertebølle, og da der blev en borgmesterplads ledig i Farsø, ja så stillede jeg op til den og blev borgmester. Det var jeg i 8 år, hvorefter jeg helligede mig arbejdet som formand for Himmerland Golf og Country Club, som var ejet af Birdie Thinggard og Lars Larsen. Jeg bor lige op ad Golfbanen.

Jeg har hver gang jeg har stoppet med noget, regnet med a nu var det slut på arbejdsmarkedet, men jeg synes stadigvæk, at jeg har så megen energi og så meget at fortælle, at jeg gerne vi fortsætte med at have kontakt ti det pulserende liv, og jeg har haft så spændende liv, at det har indhold nok til nogle foredrag.