Claus Konstantin Jensen

Pensioneret lektor

Jeg hedder Claus Konstantin Jensen (f. 1948), og er født og opvokset i Indien, hvor jeg boede de første 12 år af mit liv. 

Jeg er uddannet cand.mag i engelsk og idræt og fungerede som lærer ved Frederikshavn Gymnasium fra 1978 – 93 og igen fra 2000 – 2016. 

Fra 1993 – 96 arbejdede jeg for Mellemfolkeligt Samvirke i et engelsklærerprojekt i Mozambique, og efter hjemkomsten for Dansk Flygtningehjælp på sprogskolen i Frederikshavn, samt indvandrerprojekter under Frederikshavn Kommune. 

I dag er jeg projektansvarlig for ‘Albella Boys Home’, et børnehjem for tibetanske flygtningebørn og forældreløse børn i Kalimpong i Himalaya, et projekt under organisationen ‘Verdens Børn’. 

 

I 2022 - 23 fik jeg skrevet en bog om mit liv, "Dansk, men Barn af Indien", som udkommer i slutningen af maj 24. Den danner udgangspunkt for mit foredrag med samme titel.

Manuskriptet fik følgende ord med på vejen af redaktøren på forlaget: "Manuskriptet er ganske velskrevet. De personlige erindringer fra mere - i en dansk kontekst - eksotiske strøg, giver mindelser om Karen Blixens "Den afrikanske farm". Blandingen af skønlitterære virkemidler og personlige erindringer fungerer rigtig godt."

Bagsideteksten til bogen er en læseranmeldelse, der lyder som følger:

" "Dansk, men Barn af Indien" er en smuk og gribende fortælling om forfatterens barndom. Beretningen tager udgangspunkt i en tid, hvor danske familier stadig tog på kirkelige udvekslinger med ønsket om at forandre livet for mennesker med vilkår, som vi i dag ville anse for helt usandsynlige.

Claus Konstantin beskriver en barndom fuld af savn, men den indeholder også kærlighed i store mængder. De to forhold opvejer hinanden, men efterlader ham alligevel med ar på sjælen. Vi hører om livets centrale valg og omvalg, som resulterer i et fuldt og helt menneske, der besidder en nærmest magisk evne til at gøre fortid og fremtid nærværende.

"Dansk, men Barn af Indien" er en beretning om at tage ansvar for eget liv og have opmærksomhed på alle de små ting, vi som danskere tager for givet: duften af kaffe, et venligt blik, efterårets bløde lys og kærligheden til ens nærmeste."

 

Det er ovennævnte temaer, der ligger til grund for foredraget, som bliver tredelt - dels om min opvækst i Indien og de konsekvenser det fik i mit voksenliv, dels om min bog og dens tilblivelse, og slutteligt om min nye opgave som projektansvarlig for børnehjemmet i Indien, hvor jeg ikke havde været, siden jeg var 12.

Ringen blev sluttet i september 2023, hvor jeg var på mit første projektbesøg i Himalaya, og hvor jeg ved samme lejlighed også fik mulighed for at gense mit barndomshjem i Vestbengalen.