Ole Kamp

Sognepræst, foredragsholder, konsulent

Foredrag

Folkekirken i fremtiden

Alle har brug for mening i tilværelsen. Og her kan folkekirken spille en væsentlig rolle, hvis den tør tænke stort og ambitiøst nok.

Men hvorfor har vi mistet den meningsbærende dimension i folkekirken?
Hvad skal der til, før kirken igen bliver vedkommende i danskernes hverdagsliv?

Ole Kamp giver sit bud på den vigtige og vedkommende kirke, som tager sin forpligtelse alvorligt overfor det liv, danskerne rent faktisk lever – og henter sin inspiration i åndelig refleksion, det meditative, samfunddebatten og det rummelige.

Ole Kamp arrangerer også udviklingsarrangementer i forhold til de frivillige og frivilligheden som et vigtigt begreb i al idémæssigt og holdningsbåret arbejde. Der er mulighed for at tilrettelægge foredrag og udviklingsdage / arrangementer i samspil med Ole.