Vagn Jørgensen

Foredragsholder, tidl. højskolelærer og seminarie/gymnasierektor

Foredrag

Degnen, læreren og sabotøren

Landsbydegn Morten Vinge, skolelærer Johannes Vig og sabotør Holger Mikkelsen er markante fiktive personer i dansk litteratur.
Vi ser nærmere på fortællingerne om de 3 personer, om deres tanker – og ikke mindst læser vi i romanerne om deres livssyn.
I foredraget dykker jeg ned i personernes historiske forudsætninger og derigennem hovedtankerne hos forfatterne bag personerne:

Morten Vinge          foregår ca.1750        fortalt af Steen Steensen Blicher   udkom 1824
Johannes Vig          foregår ca. 1950       fortalt af Martin A. Hansen             udkom 1950
Holger Mikkelsen   foregår ca. 1944       fortalt af Tage Skou-Hansen          udkom 1957

Undervejs i foredraget ser vi på, om der er fælles træk hos de 3 personer, der kan sættes i relation til et fælles livssyn, en form for dansk skæbnemønster. Kan vi bruge deres tanker i nutidens Danmark?

Regioner
Hele landet