Vibeke Frimodt

Tidl. sygeplejelærer

  • 33910193

Tidligere sygeplejelærer for videreuddannelse af syge- og sundhedsplejesker på Danmarks sygeplejehøjskole v. Århus Universitet.

Læst teologi på Åbent Universitet i København fra 2003 - 2010. Har deltaget i forskellige kurser, og været til eksamen i Etik og religionsfilosofi, i Simon Grotrians salmesamling, " Jorden salt og verdens lys".

I faget "Diakoniens Teologi og praksis". Skrev eksamensopgave i "Omsorg og omsorgsarbejde" Uddannet sygeplejelærer for videreuddannelse af syge og sundhedsplejersker på Danmarks sygeplejehøjskole ved Århus Universitet.

Jeg har løbende arbejdet med temaet, skrevet artikler, holdt over 100 foredrag i kirkelige kredse og anmeldt bøger om Livskvalitet, Åndelig Omsorg og Tro og Helbred.