Troels Wolf

Lektor cand.scient.

Jeg har gennem årene skrevet en række fagbøger om menneskets fysiologi. I starten af min karriere som forfatter havde jeg fokus på kost og idrætsfysiologi, senere arbejdede jeg gennem flere år med studier af hjernen og hukommelse, sammenfattet i min bog "Husk hjernen". Herfra kom jeg over i neuropsykologien. I samarbejde med en psykolog skrev jeg i 2015 bogen "Psykologi - fra celle til selfie" hvor jeg bl.a. bidrog med et kapitel om biologisk køn og endelig skrev jeg i 2021 en bog om aldring: " Aldringens biologi". Disse emner kan virke meget forskellige. Men for mig hænger alle emner meget godt sammen: Kønnet sidder i hjernen, forståelsen af hukommelse vigtig for indsigt i den aldrende hjernes funktion, og når det handler om at forebygge aldringsprocesser er fysisk træning meget central. Her er en oversigt over de bøger jeg har skrevet - flere af dem dog i samarbejde med andre.

Aldringens biologi, Systime 2021

Grundbog i idræt C, Gyldendal, 2018

Psykologi : fra celle til selfie, Columbus, 2015

B - for bedre idræt, Gyldendal, 2014

ibog BioAktivator, Systime, 2014

Husk hjernen! : hukommelse, læring, motorik, rusmidler, Gyldendal, 2012

Biologi C+B, Systime 2008

Biologi C, Systime 2008

C - det er idræt, Gyldendal, 2005

Idræt teori og træning, Systime, 2002

Kulhydrater og sundhed, Systime, 1996

Hvad siger publikum:

"Troels er rigtig god til at formidle det svære stof på en enkel og underholdende måde - meget vedkommende. Flere små overraskende eksperimenter, som vi allerede er vendt tilbage til flere gange i vores daglige snak."

Lise Damkjær, Menighedsrådsformand i Sundby Kirke

"Han formidler med videnskabsmandens grundighed og tillige med stor kærlighed til sit fag, og han gør det med en underliggende og underfundig humor."

Tina Brohauge, Folkeskolelærer