Stig Wørmer

historiker og journalist

Uddannet fra Aarhus og Københavns Universitet samt Journalisthøjskolen. Free lance journalistisk virke, forfattervirksomhed. Har skrevet lærebog i historie, skønlitterær roman, udenrigspolitiske analyser i magasiner, tidsskrifter og dagblade, baggrundsartikler og kronikker især om udenrigsforhold og historiske emne. Jeg er en af Udenrigsministeriets valgobservatører og har været på missioner i Centralasien, Balkan, Kaukasus og Afrika. Jeg er ad hoc rejseleder på specialrejser til Øst-og Centraleuropa samt Centralasien. Mine personlige specialeområder er på det internationale område: Koreakonflikten og det nordkoreanske politiske system, hvor jeg har besøgt staten flere gange. Desuden Israel-Palæstinakonflikten i dokumentarisk-historisk belysning. Nationale specialeområder er: Skånelandenes overgang til Sverige og omnationalisringsprocessen. (Min bog: "Danmark og Skåne", Gads forlag, 2003) samt Sønderjylland mellem dansk og tysk. Historisk, politisk og socialt, specielt genforeningsprocessen: Genforeningen 1920 - Hvilken genforening? Hvordan og hvordan ikke? Mine foredragstilbud skal ses på baggrund af foredrag i tidens løb på højskoler, gymnasier, foreninger og andre fora.