Stephen Egede Glahn

Skribent og foredragsholder

Født i 1936 og opvokset på Folehavegård ved Hørsholm på Sjælland.

Har været 24 år i forsvaret og 26 år i folkekirken som sognepræst.

Som 18-årig student indkaldt til forsvaret. Uddannet på Hærens Officerskole som A-officer ved kamptropperne og efterfølgende udsendt i FN-tjenste i Gaza og på Cypern.

Fra 1962 til 1966 tilknyttet Jægerkorpset.

Fra 1972 til 1979 ansat i Forsvarets Efterretningstjeneste, blandt andet som chef for 2. sektion i indlandscentret.

Uddannet præst ved den teologiske særuddannelse i 1979. 

1979 - 2005 sognepræst for Munke Bjergby og Kirke Flinterup Pastorat på Sjælland.

I dag skribent og foredragsholder. I 2016 vinder af Valbymesterskaberne i foredrag.