Søren Kaspersen

Lektor emeritus

Jeg er lektor emer. i kunsthistorie ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Kbh.’s Univ., med danske kalkmalerier som speciale og middelalderens kunst som særligt forskningsområde. Udover vægmalerier har jeg været optaget af materialegrupper som døbefonte, gyldne altre og altertavler, og af spørgsmål som billedtraditioner og motivhistorie. Jeg har også arbejdet med andre perioder som barokken, med temaer som den klassiske tradition (arkitekten Andrea Palladio, malerne Nicolas Poussin og Constantin Hansen) og landskabsmaleriets opståen (Donauskolen) og kulmination under nyklassicisme og romantik, og med teoretiske spørgsmål (ikonografi, værk-betragter-relationer). Jeg er primært interesseret i billeders indhold og retorik, deres ikonografi og formsprog, og har undersøgt dem i forskellige kontekster, så som deres relation til politisk teologi, liturgi, fromhedsliv, høvisk kultur, mentalitetshistorie og dannelsesprocesser. Metodisk-teoretisk er det især kunsthistorikeren Erwin Panofsky, der har optaget mig på det ikonografiske felt, mens jeg i spørgsmålet om dannelsesprocesser er inspireret af den tyske sociolog Norbert Elias.

Publikationer:
A Catalogue of Wall-Paintings in the Churches of Medieval Denmark 1100-1600 - Scania Halland Blekinge, I-IV, Kbh. 1976-82 (i samarbejde med Mette Brandt, ed. Knud Banning).

Images of Cult and Devotion – Function and Reception of Christian Images in Medieval and Post-Medieval Europe, red. Søren Kaspersen, Kbh. 2004.

Decorating the Lord’s Table – On the Dynamics between Image and Altar in the Middle Ages, ed. Søren Kaspersen & Erik Thunø, Kbh. 2006.

Seneste artikler:
’Jyske fonte med modstillede løver – Et præliminært studie’, TAHITI – Taidehistoria tieteenä/Konsthistorien som vetenskap, 4, 2016. Online: http://tahiti.fi/04-2016/

‘”At præsentere sig selv” – Stifterfigurerne i Naumburg og psykehistorie’, Iconografisk Post, 2016:2, 4-42. Online: http://ojs.abo.fi/index.php/ico/issue/view/157

‘Body Language and Theology in the Sistine Ceiling – A Reconsideration of the Augustinian Thesis’, Analecta Romana Instituti Danici, 42, 2017, 65-87.
Online: http://www.acdan.it/analecta/analecta_42.htm

‘Døbefonte og ’statsdannelse’ – Refleksioner over de jyske dobbeltløvefonte’, Ecce Leones! Om djur och odjur i bildkonsten, red. Lars Berggren & Annette Landen, Lund: Artifex, 2018, 61-113.