Regner Birkelund

Professor, ph.d. og dr.phil.

Regner Birkelund er professor i patientcentreret kræftbehandling ved Vejle Sygehus & Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU. Han er cand.cur., ph.d. i pædagogisk filosofi (1998) og dr.phil. (2008) på en afhandling om Grundtvigs frihedsforståelse. Afhandlingen er udgivet i bogform med titlen ”Frihed til fælles bedste". Herudover har han udgivet bøgerne "Livs-Oplysning" (1999), ”Omsorg, kald og kamp” (2001),”Eksistens og livsfilosofi” (2002) og "Ved livets afslutning - om palliativ omsorg, pleje og behandling" (2011). Han har desuden publiceret en lang række sundhedsvidenskabelige artikler og artikler omhandlende livsfilosofiske og pædagogiske temaer, herunder spørgsmål vedr. sundhed og samfund, etik og æstetik, uddannelse og dannelse.

Regner Birkelund har en omfattende foredragsvirksomhed fra folkelige sammenhænge bag sig, herunder folkeuniversitetet og højskolen.

Ud over de beskrevne foredrag, tilbyder han foredrag med titlerne:

- Løgstrup og pædagogikken
- Grundtvig menneskesyn - og Luthers
- Grundtvig og De Vestindiske Øer
- Og da har vi i rigdom drevet det vidt - om Grundtvigs sociale grundsætning