Rasmus H. C. Dreyer

Adjunkt, Diakonissestiftelsen, fmd. for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.

Kirkehistoriske foredrag: Reformationen i Danmark, Hans Tausen og mere endnu.
Se: http://www.reformationsforedrag.dk

Rasmus H.C. Dreyer er ph.d. i teologi og underviser til daglig i kristendom og kirkehistorie på Diakonissestiftelsens uddannelser. Han har været ansat på Københavns Universitet og har også været sognepræst i Roskilde Domkirke.

Foredrag og undervisning på alle niveauer. Fra akademiske forelæsninger til sogneaftener og konfirmand- og skoleundervisning. Book Rasmus H.C. Dreyer til foredrag eller lignende via denne side.

Rasmus har turneret landet rundt siden 2016 med sine populære foredrag om dansk reformation (og meget andet!) - foredragene fandt endda vej over Atlanten, hvor han har undervist om Hans Tausen og dansk kirkehistorie på det lutherske universitet i Thousand Oaks i Californien (som blev grundlagt af nordiske immigranter).

Rasmus blev tildelt Københavns Universitets guldmedalje i 2010 og han er idag også formand for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, stiftet i 1848 - et akademisk selskab for landets førende kirkehistoriske forskere. Derudover er han medlem af redaktionen på Tidsskriftet Fønix.

Anbefalinger:
"En forrygende aften om Hans Tausen i kirken af samme navn!"
Sogne- og studenterpræst Inger Lundager Knudsen - om Rasmus H.C. Dreyers Hans Tausen-foredrag ved reformationsjubilæet i Hans Tausens Kirke (Islands Brygge).

"En fornøjelse".
Prof., dr.theol. Steffen Kjeldgaard-Pedersen - om Rasmus H.C. Dreyers forelæsning om Danmarks reformation, teologien og universitetet i 1500-tallet, på Københavns Universitet.

"Overskueligt og meget pædagogisk foredrag om Folkekirken og arven fra reformationen ... det er mit indtryk, at rigtigt mange fik meget ud af foredraget!"
Provst Bjarne A. Madsen, Lolland Vestre Provsti - om Rasmus H.C. Dreyers foredrag om, hvad vi har taget med os - og ikke taget med os - fra reformationen.

"Rasmus H.C. Dreyer ... gav et yderst interessant og omfattende overblik over denne periode, historisk og religiøst. Ved indimellem at perspektivere til nutidige politiske og samfundsmæssige forhold blev det uhyre vedkommende, præget af foredragsholderens store engagement og betydelige viden. En formiddag, der vil blive husket med stor glæde."
Kirsten Clausen fra programudvalget for Kirkehøjskolen i Esbjerg.

Flere af Rasmus H.C. Dreyers forelæsninger er udgivet på både internationale og danske forlag. Foredrag og forelæsninger er holdt for alle slags kirkeligt interesserede: For både konfirmander, sognemedhjælpere, kirkegængere, højskoleelever, teologistuderende, præster, provster, forskere og mange andre.

Foredragene er blevet rost og anbefalet i hele landet - fra præster, over kursister til menighedsrådsmedlemmer.