Preben Hartmann-Petersen

Kemiker, forfatter og foredragsholder

Preben Hartmann-Petersen har en kemisk og undervisningspædagogisk uddannelse. Har i mange år undervist Laboranter og Jordemødre i almen, uorganisk og organisk kemi, anvendt laboratorieteknik samt klinisk mikrobiologi og infektionspatologi. Bag sig har han en stor produktion af videnskabelige og populærvidenskabelige artikler og bøger på dansk og en række andre sprog. Har holdt utallige foredrag på højere læreanstalter, højskoler, gymnasier, og i private foreninger og kirker samt i FOF-, AOF- og LOF-regi. Har i 7 år arbejdet for DANIDA (Danish International Development Assistance), dvs. for det danske udenrigsministeriums virksomhed, der retter sig mod udviklingspolitik og de statsligt financierede aktiviteter til bekæmpelse af fattigdom i udviklingslandene. Har i den forbindelse opholdt sig på flere Secondary Schools i Tanzania og Botswana samt virket som instruktør i anvendelse af moderne analyseteknik på laboratorier i Saudi Arabien.

Hvert af foredragene ledsages af en PowerPoint-fremstilling, byder på spændende beretninger om såvel de involverede personers private som professionelle liv og kan forstås af alle uden nogen naturvidenskabelig baggrund.