Preben Brock Jacobsen

Forfatter, tidl. gymnasielærer og sognepræst (kst)

Preben Brock Jacobsen er ordineret præst og har som gymnasielærer i Viborg og på Færøerne undervist i dansk og religion. Sideløbende har han været aktiv som både foredragsholder og skribent, og har i aviser som KD og Information skrevet adskillige kronikker bl.a. om Benny Andersen og om bøn, ligesom han har holdt talrige foredrag på gymnasier, biblioteker, Folkeuniversitetet, i menigheder, Teologi for Lægfolk osv. I de senere år har forfatterlivet fyldt meget, fx med Slip tanken løs. Modernitet. Kristendom & etik (Filo, 2018), den prisbelønnede Kristendomskritik i medierne (Systime, 2015) og den roste Islam i medierne (Systime, 2017). Moderniteten fylder meget i hans forfatterskab. Han forstår den som en tænkemåde, der slipper tanken løs fra fastlåste forestillinger i fx kristendom, og fordrer en kritisk, rationel holdning og mod til at tænke selv. I forordet til den sidste bog skriver han, at ”jeg opfatter mig på den ene side som et moderne menneske, moderniteten er gået mig i blodet, jeg har det som en fisk i vandet, somme tider som en ål i mudder, når jeg følger modernitetens strømninger. På den anden side går jeg op imod disse strømninger, når manglen på orienteringspunkter gør alt lige gyldigt og altså ligegyldigt”. Preben Brock Jacobsen kritiserer både kristendommen, når den lukker helt af for moderniteten, og moderniteten, når den lukker helt af for kristendommen. Med inspiration fra især K. E. Løgstrup viser han, at det er muligt at være et både moderne og troende menneske. Preben Brock Jacobsen holder både egentlige foredrag og oplæg med forslag til videre arbejde i studiekredse. Han er gift og har tre børn, som sammen med hans kone ”holder mig i ørerne, til ilden og nede på jorden, når da ikke de 6 børnebørn helt stjæler billedet og sender min kone og mig på oplevelse af det virkelig vigtige i tilværelsen”.

NB (Kunstfonden har i 2018 støttet at forfatteren kommer ud i landet med sin bog, Slip tanken løs. FILO 2018. Derfor har arrangører kunnet søge om at få dækket udgiften til forfatterens honorar. Preben Brock Jacobsen hjælper gerne med oplysninger om ordningen og med en evt. ansøgning. Denne mulighed gælder også i 2019. Næste ansøgningsfrist er 15. august 2019 og 1. februar 2020. Se Preben Brock Jacobsen  i TVMIDTVEST, "Ugens gæst"  7.6.2018. Klik her: www.kortlink.dk/w8pz