Poul-Erik Uttrup

4xf: fhv. forstander, forfatter, foredragsholder

- Model 1943 - særdeles velkørende, men dog påvirket af vejr og vind...

- Opvokset i et grundtvigsk præget landbomiljø i Himmerland.

- Blev lærer: Højskole, folkeskole og mange år i efterskolen, hvor jeg
sluttede som forstander.

- Etablerede senere selvstændig virksomhed i rejsebranchen, hvor jeg
tilrettelagde og udbød rejser til stort set alle europæiske lande.

- Har været politisk aktiv. Vedkender mig gerne et mere end 45-årigt
medlemskab af partiet Venstre, som jeg i øvrigt langt fra altid er enig
med…

- Haft en betydelig foredrags- og forelæsningsaktivitet i ind- og udland, hvor
især politiske og kulturelle emner har domineret. Plus Grundtvig !

- Er nu pensionist, og har netop udgivet bogen
Vores EUROPA - hvorfra ? - hvorhen ? - hvorfor ?

- Vær ikke i tvivl om, at jeg er tilhænger af et gensidigt forpligtende sam-
arbejde mellem de europæiske lande, og at denne holdning er gennem-
gående i flere foredrag...