Peter Værum

teolog, præst og fortæller

Peter Værum, 68, Ry. Tidl. præst i Folkekirken, tidl. højskolelærer (Rønshoved, Ry).
Forkynder, foredragsholder, forfatter - og fortæller !
Kendt som en underholdende foredragsholder med en fortællende stil og altid et alvorligt sigte. Optaget af kristendom og den religiøse erfaring, humor omkring Sankt Peter, åndelig vejledning og praksis, drømme, folkeeventyr og fortællingens magi.
Forfatter til: FRØER OG FARISÆERE. Eventyr og evangelium, set i lyset af Jung (Klitrose 1992)
VED HIMMERIGETS PORT. Anekdoter og evangelium, om hvordan man kommer ind i Guds rige
FANTASIREJSER. Symbolets forvandlende kraft (Klitrose 2004).
MARTIN - en fortælling i reformationsåret (uudgivet 2017)