Peer Mikkelsen

Foredragsholder, nattevagt, pårørende

"Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre,
uden at han holder noget af dets liv i sin hånd".

"Den etiske fordring", K. E. Løgstrup.

Tabu om psykisk sygdom skal brydes

Peer Mikkelsen er foredragsholder for Pårørende PeerSpektiv, som han har startet for at bryde tabu. Han arbejder som nattevagt på Autismecenter Syd i Rødekro, som er et bosted for voksne med diagnoser indenfor autismespektret. Derudover er han aktiv i i bestyrelsen for lokalafdelingen af Bedre Psykiatri i Sønderborg, hvilket giver ham en god indsigt i, hvilke udfordringer de pårørende står i. Desuden er Peer Mikkelsen selv pårørende og fortæller i flere af hans foredrag om, hvordan det påvirker ham og familien. 

Peer Mikkelsens vision er at dele håb med pårørende til psykisk syge gennem foredrag, så den pårørende kan spejle sig i hans historie og finde nye veje. 

 • Psykiatriens Forskningsdag 2021, på Trinity, Fredericia:
  “Peer kan som far til en tidligere psykiatrisk patient give vigtige pårørende perspektiver og refleksioner på mødet med behandlersystemet og på livet med psykisk sygdom i familien. Samtidig har Peer en særlig livsbekræftende historie at fortælle, der kan indgyde håb til patienter og deres familier.” 
  Ditte Roth Hulgaard, Læge, Børne og Ungdomspsykiatri Odense
 • Pædagogisk Læringsfestival på Kalvehave Skole & Børnehus, Vordingborg, den 23.11.2022:
  "Peer gjorde det relevant ift at kunne se forældreperspektivet. Et fokus jeg vil hente frem igen.”
  "Peer havde helt sikkert nogle meget vigtige/gode vinkler på forældredelen.”

Med Pårørende PeerSpektiv ønsker Peer Mikkelsen at:

 • at bryde tabu om psykisk sygdom.
 • gennem foredrag og samtaler at dele håb fra pårørende til pårørende.
 • at skabe forståelse for pårørende gennem foredrag.
 • at være pårørende peer, det vil sige at være ligemand for andre i samme situation.

Recovery

Recovery betyder at komme sig. Borgere med psykiske vanskeligheder kan komme sig helt eller delvist. Det "at komme sig" kan ske som led i en personlig proces med et genskabt håb og en positiv identitet. 

Holdningsændring

Der er en ulighed i behandlingen af psykiske og fysiske sygdomme, desuden er der fordomme omkring psykisk sygdom. "Vi har brug for en holdningsændring om psykisk lidelse og sygdom. Der er brug for, at vi sammen kan bryde tabu. Jeg har selv haft svært ved at tale om min situation som pårørende. Måske mangler vi et sprog til at fortælle om psykisk sygdom?", siger Peer Mikkelsen.

Peer Mikkelsen siger: "Så længe der er tabu om psykisk sygdom og udfordringer med at inddrage pårørende i de beslutninger, der tages for deres kære, så vil jeg fortsætte min vision med at dele håb".

 

Foredrag på 1½ time inklusive spørgsmål og debat. Anden tidsramme kan aftales. Pris 4.500 - 6.000 kr.
Spørgsmål om honorar m.m. sendes til foredragsholderen.