Mogens Hansen

Kulturhistoriker, museumsinspektør

Museumsinspektør ved Sydvestjyske Museer, cand. phil i Forhistorisk arkæologi med interesse i Mellemøstens arkæologi, kultur- og religionshistorie.

Gennem de seneste 9 år har jeg arbejde med urhistorien i 1. Mosebog med særlig henblik på oversættelser til dansk gennem de sidste 6 århundreder, samt principielle oversættelsesproblematikker i forhold til græsk og latin.

I mine foredrag sættes emnerne ind i en kulturhistorisk, en gammeltestamentlig, nytestamentlig og kirkehistorisk sammenhæng. Detaljerede oplysninger om de enkelte foredrag fremsendes uforpligtigende.