Martin Ravn

Martin Ravn (født i 1984) har studeret teologi ved Københavns Universitet og ved Humboldt Universität zu Berlin, Tyskland.

Modtog 2011 Københavns Universitets sølvmedalje.

Cand. theol. fra 2012. 2014-2017 ansat som ph.d.-stipendiat ved Det Teologiske Fakultet Københavns Universitet.
Ordineret præst i 2017.
Martin Ravn har publiceret artikler i blandt andet Dansk Teologisk Tidsskrift og Præsteforeningens Blad, været medudgiver af en bog om Jakob Knudsen, har holdt talrige foredrag om Martin Luther, Jakob Knudsen og Henrik Pontoppidans forhold til kristendommen og er medredaktør af tidsskriftet Fønix.

Han bor i Nordsjælland, er gift og har to børn.