Mag.art. Jens Rasmussen

Musikhistoriker, underviser, foredragsholder og skribent.

Musikforedrag om blandt andet:
J. S. Bachs Juleoratorium og Johannespassion,
Claude Debussy og den musikalske impressionisme i Frankrig,
Carl Nielsens liv og musik,
jazzmusikere som Miles Davis og John Coltrane,
samt emner vedrørende musikalsk dannelse, musikalsk kvalitet og kulturpolitik.

Jens Rasmussen har i en årrække arbejdet som musikhistorieunderviser, foredragsholder og skribent med specialer indenfor både den klassiske musik - herunder opera - og jazz. Hans undervisning har primært fokus på den klassiske musiks udvikling fra barokken og frem til i dag, samt på operahistoriens store komponister og hovedværker. Derudover står han for en række kursusaktiviteter blandt andet henvendt til gymnasieundervisere. Hans skribentvirksomhed har især været koncentreret omkring jazzmusik med artikler til Jazz Special, svenske Orkester Journalen og Publimus, men det er også blevet til anmeldelser, debatindlæg og et par kronikker. Desuden har han deltaget i radiosamtaler om musikhistoriske emner.

Hans inspirerende musikforedrag spænder vidt emnemæssigt og indeholder alle både introducerende og perspektiverende vinkler, samtidig med at de går i dybden med udvalgte musikuddrag. Alle foredrag indeholder (undtagen ”Musikalsk dannelse?”) klingende musikeksempler.

Jens Rasmussens foredrag er i den grad velstrukturerede, og Jens selv formidler på allerbedste vis – det er en nydelse at høre hans sprog. Jeg taler for mange, når jeg siger, at man går oplyst hjem! Jens kan ikke anbefales nok.” - mag.art. Ole Lauridsen, fhv. lektor ved Center for Undervisning og Læring, AU, foredragsarrangør, 2000-2016 ankermand på Sproghjørnet på DR's P4 og meget mere.

Jens Rasmussen har en magisterkonferens fra Musikvidenskabeligt Institut ved Aarhus Universitet, hvor han skrev konferensafhandling om harmonisk og tonal analyse af romantisk musik med udgangspunkt i klaverværker og lieder af Johannes Brahms (læs evt. mere her), og cand. phil.-speciale om Miles Davis’ nyskabende musik i årene omkring 1970.

Alle foredrag kan tilpasses efter aftale både hvad varighed og vinkel angår.
 
Læs om flere af Jens Rasmussens foredrag her.
Eller om Jens Rasmussens publikationer her.