Lars Thorkild Bjørn

Højskolelærer foredragsholder

Jeg har været højskolelærer i Danmark og Norge

Fortællingens kunst har jeg lært på Den frie Lærerskole i Ollerup.

Gennem årene har jeg holdt knap 2000 multimedieforedrag om N. F. S. Grundtvig, B. S. Ingemann og Christen Kold. Mine store multimediashow er nu ved at blive digitaliseret og kan fra slutningen af 2019 opleves på nettet.

Jeg tager dog stadig ud og holder sang- og fortællearrangementer om Grundtvig, Kold og Ingemann, men satser først og fremmest på nedennævnte foredrag.

I dag er jeg næstformand i Højskolehistorisk Forening.