Lars Thorkild Bjørn

Højskolelærer foredragsholder

Jeg har været højskolelærer i Danmark og Norge

Fortællingens kunst har jeg lært på Den frie Lærerskole i Ollerup.

Gennem årene har jeg holdt knap 2000 billedfortællinger om N. F. S. Grundtvig, B. S. Ingemann og Christen Kold. Mine store multimediashow er blevet digitaliseret og kan ses på hjemmesiden: grundtvigkold.dk

 

Jeg tager stadig ud og holder sang- og fortællearrangementer om Grundtvig, Kold og Ingemann, men satser først og fremmest på nedennævnte foredrag.

I dag er jeg næstformand i Højskolehistorisk Forening og derfor fortæller jeg gerne om højskolernes historie og bruger naturligvis gerne Højskolesangbogen.