Kristian Bøcker

sognepræst

Sognepræst i Jelling
Tidligere højskolelærer, seminarielærer og viceforstander på Brandbjerg Højskole - og klummeskriver på Kristeligt Dagblad.
Redaktør af internet- og Facebooksiden "Hyrdebrevet Søndag Morgen", der på mere underholdende vis kommenterer dansk teologi og kirkeliv.