Kjeld Høegh

Skuespiller/ instruktør mv.

1972 – 75: Odense Teaters Skuespillerskole. Efter en sæson ved Aalborg Teater -

1976 – 85: Skuespiller ved Odense Teater -samt et par år lærer ved Skuespillerskolen.

Siden 1985: Freelance skuespiller og sceneinstruktør samt undervist i:
Drama, metrik, kropssprog, stage fights, retorik, homiletik og liturgi.

Medvirket i ca. 70 skuespil og musikforestillinger i roller, der dækker et bredt spektrum af teatergenrer, men med størst gennemslagskraft i komiske karakterroller.

Iscenesat moderne og klassisk drama, musical, opera, operette, historiske spil, kirkespil, samt revyer og kabaret`er.
Desuden instrueret en række børne – og ungdomsteaterforestillinger.

Indlæst noveller og digte til radio samt ca. 100 romaner og novellesamlinger som lydbøger til bibliotekerne. H.C. Andersen fortolker på dansk, tysk, engelsk og italiensk.

Med drama – og kropssprogsøvelser som grundlag, har jeg undervist i mange faglige sammenhænge i en metode til erkendelse og udvikling af formidlingsfunktionerne.

Siden 1989: Undervist ca. 600 præster i en retorisk prædiken/fortælleteknik, hvor vi gennem arbejde med kropssprog og mimik fremmer nærværet mellem præst og menighed.

I samme forbindelse har jeg ved internationale kongresser i Ungarn og Tyskland, undervist præster for hørehæmmede. (Aspects of Non-Verbal Communication.)(Liturgische Präsenz)

Undervist i retorik/metrik og drama ved Det Danske Musicalakademi i Fredericia samt ved Diakonissestiftelsens Kirkefaglige Videreuddannelse.

Uddannet kulturrejseleder i 2002 med Sicilien som "speciale."