Jesper Sloth

Coach, Psykoterapeut MPF & Master i Ledelse og samarbejde

Jeg er coach, Psykoterapeut MPF og Master i ledelse og Samarbejde og har arbejdet med mennesker i 30 år. Som Psykoterapeut har jeg individuelle samtaler og parsamtaler. Som coach og ekstern konsulent yder jeg sparring til ledere og medarbejdere i forhold til udfordringer med samarbejde, beslutningstagning og lederskab. Jeg afholder også kursusforløb. Jeg anvender en helhedsorienteret tilgang. Det indebærer bl.a., at jeg lægger op til at forstå og håndtere udfordringer i forhold til den sammenhæng, som de udgør en del af. Det betyder også, at jeg har den indfaldsvinkel, at kvaliteten af de beslutninger mennesker træffer og klarheden og styrken i de budskaber, vi kommunikerer, er afhængig af, hvor fri en tilgang, vi har i os selv til løbende at anvende de tre “menneskelige hovedcentre” – nemlig intellektet (tanker og ord), indlevelsen og intuitionen.